Kafka, frate! Directorul general al ADI Urbtrans nu are acces la documentele firmei!

Subordonații au primit ordin să nu i le pună la dispoziție ■ Ordinul a fost dat de directorul adjunct, Ioan Cucoreanu, același care susținea că asociația este condusă de Dragoș Chitic ■ Directorul Grigoraș poate primi informațiile cerute de la asociația pe care, teoretic, o conduce, în termenul… legal, de 30 de zile! ■ Actualul primar folosește mașina Urbtrans, pe persoană juridică, pentru care are și loc de parcare, la blocul unde locuiește pe persoană fizică

Materialul ”Mafie, interese, prostie sau normalitate – Un contract cât o demisie pentru Dragoș Chitic”, publicat în Mesagerul de Neamț, în ediția trecută, a generat o serie de reacții neașteptate. Nu am asistat la demisia de la ADI Urbtrans a domnului președinte Dragoș Chitic, nu am fost convocați la vreo conferință de presă să fim trași de urechi că am dezinformat, nu a venit niciun fel de comunicat lămuritor, nici de la Urbtrans, nici de la Primărie. În schimb, am fost anunțați că vom fi dați în judecată de avocatul domnului Dragoș Chitic, pentru ”minciunile din ziar”! Cum, în numărul respectiv, tocmaipublicasem promisiunile electorale ale domnului candidat Dragoș Chitic, noi nu avem nimic împotrivă să recunoaștem ce vrea respectivul domn, în oricare dintre calitățile sale oficiale cunoscute: primar ales (de consilieri, nu de cetățeni) la Piatra Neamț, președinte la ADI Urbtrans, președinte de organizație de partid și candidat la primărie!

Prin urmare, pentru corecta informare a opiniei publice, în virtutea dreptului la informare al opiniei publice, continuăm subiectul ADI Urbtrans, pe îndelete, de acum și până hăt, după campania electorală.

Cine conduce, de fapt, ADI Urbtrans?

grigoras chiticFormată din mai multe comune și municipiul Piatra Neamț, ADI Urbtrans este o asociație care ar trebui să se ocupe de dezvoltarea, administrarea, modernizarea transportului de călători în zona arondată membrilor săi. Asociația are o Adunare Generală a Asociaților, care și-a ales un Consiliu Director. Cât timp Dragoș Chitic, exilat din primărie, a condus ADI Urbtrans din calitate de director general (aprilie 2013 – iulie 2014), președintele Consiliului Director a fost Ghiocel Tonco. După ce Chitic a ajuns ”rechin” la primărie, a schimbat (legal?) locul de director general cu cel de președinte al ADI Urbtrans. Pe fostul său scaun managerial a fost instalat, ca element decorativ, Adrian Grigoraș, fost viceprimar, ca și Chitic. Că este element decorativ, s-a văzut în contractul pentru stațiile de transport, cel semnat cu Electrosan de Dragoș Chitic și Ioan Cucoreanu, directorul adjunct al Urbtrans.

Pornind de aici, am încercat să vedem care sunt atribuțiile lui Grigoraș. După ce ne-am izbit de mai multe ziduri, dl. Grigoraș refuzând pur și simplu orice dialog, într-un final a acceptat să ofere câteva declarații, telegrafice, ce-i drept. Așa am aflat că el a cerut… pe filieră internă, în calitate de director general, explicații de la subordonați privind acte din asociație, care ar fi trebuit să aibă măcar și semnătura lui. De director general, repetăm. Vorbim despre contracte, plăți, angajamente în și pentru asociație, impozite la stat, etc. Situația este absolut halucinantă: directorul general cere compartimentului juridic și celui financiar relații despre lucruri pe care el nu numai că trebuia să le cunoască, dar pentru care și răspunde, în fața oricui ar veni să întrebe!

Practic, Dragoș Chitic, în calitate de președinte, i-a dat dreptul de semnătură lui Cucoreanu, director adjunct, iar acesta s-a făcut stăpân pe toate documentele din ADI Urbtrans. Lucru greu de crezut că s-ar fi putut întâmpla fără acordul lui Dragoș Chitic!

O situație incredibilă ne-a fost relatată și, apoi, confirmată cu jumătate de gură de unul din împricinați, în legătură cu adevăratele raporturi de putere din Asociația Urbtrans. Când Grigoraș – director general, repetăm! – a cerut să i se pună la dispoziție documente, Cucoreanu, ca director adjunct, a interzis subordonaților să îi pună lui Grigoraș la dispoziție vreun act, iar lui Grigoraș i-a spus că va primi răspunsurile în termenul legal de 30 de zile!Ca orice om trăitor și contribuabil la Piatra Neamț. Asta înseamnă, probabil, accepțiunea despre normalitate în administrație și management performant instituțional

Ce nu știe Grigoraș, dar e de ajuns că știu Cucoreanu și Chitic

În asociația unde președinte e Dragoș Chitic, primarul cu bune practici privind transparența de la Piatra Neamț, directorul general, care are în subordine directorul adjunct, compartimentele tehnic, juridic și economic, nu are acces la niciun fel de document important. Așa că solicită compartimentului Contabilitate, dnei Elena Boureanu (fost director al Urban, fost mandatar financiar al PP-DD), să îl informeze ce plăți au fost efectuate în numele și pentru ADI Urbtrans, cine a dispus efectuarea lor și… cine a semnat acele documente pentru perioada 5.08.2014 – 5.05.2016, perioadă când Grigoraș, repetăm, ocupă funcția de director general.

Mai întreabă el care este suma viramentelor făcute către Troleibuzul SA și, pe lângă semnături, mai întreabă cine a verificat documentele justificative înaintate de Trolebuzul SA, precum și din dispoziția cui au fost înaintate documentele în vederea plăților. De asemenea, întreabă dl. Grigoraș – director general, repetăm! – pe subordonata domniei sale, ce alte plăți au fost efectuate către terți și din dispoziția cui. Și ce viramente s-au efectuat către bugetul de stat și cine a semnat hârtiile. Tot în calitate de director general, repetăm!, mai întreabă dacă sunt datorii la bugetul de stat și cine a dispus neplata lor.

În final, ca să ne dăm seama de gradul de transparență marca Dragoș Chitic, via Ioan Cucoreanu, directorul general roagă să i se spună care sunt disponibilitățile financiare ale Urbtrans. Să știe omul, că doar e director general! Repetăm.

Pentru că dna Boureanu nu i-a răspuns la întrebări, câteva zile mai târziu dl. Grigoraș îndrăznește să ceară relații la compartimentul Juridic, dnei Liliana Jipa. De aici, directorul general, care răspunde în ochii legii de ceea ce se întâmplă în asociație, vrea să afle cine a inițiat, a decis și la ce dată modalitatea și procedura de atribuire a traseelor aflate în administrarea ADI Urbtrans pentru perioada 2016-2022; cine și când a decis cum vor fi atribuite traseele – prin încredințare directă sau prin licitație; care sunt criteriile de departajare ale punctajului în privința atribuirii traseelor prin licitație, etc.

Numai lecturând aceste lucruri, ne dăm seama că, de fapt, ADI Urbtrans nu are director general decât pe statul de plată, ea fiind condusă cu mână de fier de dl. Cucoreanu. Care ne-a declarat că el execută ce-i spune președintele Comitetului Director. Adică dl. Dragoș Chitic, primarul municipiului.

Competența – la mare căutare la Urbtrans

Fapt: Dragoș Chitic ajunge președinte al Urbtrans din calitatea de fost viceprimar al lui Gheorghe Ștefan.

Fapt: Ana Monda ajunge la Urbtrans, director de dezvoltare, din calitatea de fost viceprimar al lui Gheorghe Ștefan.

Fapt: Adrian Grigoraș ajunge director general la Urbtrans din calitate de fost viceprimar al lui Gheorghe Ștefan.

Fapt: Ioan Cucoreanu ajunge director adjunct pentru merite deosebite demonstrate în afacerea Transurban, pe vremea primarului Gheorghe Ștefan, dovedindu-se un specialist desăvârșit și în domeniul canin.

Speculație: În acest moment, toți salariații se întreabă când ajunge dna Aurelia Simionică la Urbtrans, dată fiind declarația președintelui PNL Neamț, la momentul când anunța porți deschise la partid: ”Cu dna Simionică a vorbit dl. Chitic”.

Exclusiv – Documente halucinante

adresa 1Vă prezentăm trei documente, unul transcris și celelalte două în fotocopii,pentru a arăta că nu este fabulație de ziarist ceea ce am scris. Asemenea lucruri se întâmplă la Piatra Neamț, în anul de grație 2016! Într-o asociație care cuprinde mai multe primării, unde se învârt bani buni rezultați din redevențe. Președintele Consiliului Directoreste primarul interimar de Piatra Neamț, neretribuit, conform declarației de avere. Asta dacă nu cumvafolosirea mașinii de la Urbtrans ar putea fi considerată un fel de retribuțiepentru munca depusă în folosul asociației. Un director general nu are acces la documente, subordonații nu-l bagă în seamă, iar adjunctul- cu aprobarea cui?- nu-l ascultă și îi interzice accesul la documente. Sau, în cel mai fericit caz, i-l acordă limitat.

Într-o societate normală, într-un oraș cu o conducere normală, asemenea oameni ar zbura din funcții de n-ar mai apuca să spună ”Votați cu…!”. S-ar deschide o anchetă cu privire la cine a semnat și de ce, funcționarii ar fi trimiși frumos acasă, iar președintele Consiliului Director ar ieși public să explice cum stau lucrurile. Iar ceilalți primari, membri în Adunarea Generală a Asociaților, ar pune niște întrebări cu privire la ce se întâmplă în asociație. Din păcate, noi trăim la Piatra Neamț, unde, pare-se, asemenea lucruri sunt premiate.

(Auto)Denunțul de la Urbtrans

adresa 2”Subsemnatul Grigoraș Adrian, în calitate de Director General a A.D.I. Urbtrans aduc la cunoștință conducerii A.D.I. Urbtrans următoarea stare de fapt din cadrul Asociației:

În calitate de Director General al A.D.I. Urbtrans, conform fișei postului, mă subordonez ierarhic Adunării Generale al A.D.I. Urbtrans și Consiliului Director al Asociației. Totodată ocup funcția de Director general și am în subordine aparatul propriu de specialitate, respectiv: Director Adjunct, Compartiment tehnic, Compartiment Economic și Compartiment Juridic, conform documentului ce se constituie în anexă la contractul individual de muncă nr. 552/04.08.2014.

Conform atribuțiilor ce le am potrivit fișei postului, în repetate rânduri am solicitat documente și informații de la cei aflați în subordinea mea. Solicitărilemele verbale, multe dintre ele au rămas fără răspuns din partea celor care le-am solicitat, motiv pentru care, prin note de relații scrise, am cerut informații și documente din cadrul instituției. Notele de relații care au fost înregistrate sub numerele (…) conțineau precizări explicite și termene în care ar fi trebuit să le primesc.

În ciuda solicitărilor mele verbale, cât și cele scrise pentru personalul din aparatul propriu de specialitate, acesta refuză să îmi pună la dispoziție documnetele și informațiile solicitate, mai mult decât atât, cel care instigăpersonalul să nu îmi furnizeze documentele și informațiile solicitate este Directorul adjunct Ioan Cucoreanu. Cu toate că potrivit fișei postului directorului Adjunct, acesta este în subordinea Directorului General, prin amenințări și intimidări impune responsabililor din Compartimentul juridic și Compartimentul economic să nu-mi furnizeze informațiile și documentele solicitate de mine prin notele de relații cu numerele (…).

Având în vedere că informațiile solicitate vizează plăți ale A.D.I. Urbtrans către terți, plăți ce pot atrage răspunderea personală a Directorului General, ca și reprezenant legal a A.D.I. Urbtrans, consider că se impune o întrunire în ședință de urgență a Consiliului Director, în calitate de organ executiv de conducere al Asociației, pentru a se analiza situația de fapt din A.D.I.Urbtrans.

Doresc să mă pun la dispoziția Consiliului Director pentru a putea prezenta cele expuse de mine anterior.

Vă mulțumesc,

Adrian Grigoraș

 

Ce vă spune NT-09-GJJ?

Pentru pietreni, acest număr se poate identifica ușor cu primarul Dragoș Chitic, fiind vorba de un VW Polo, cu care acesta circulă și poate fi văzut inclusiv la evenimente electorale. Puțini știu că mașina a fost cumpărată în leasing, pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans. În ce măsură asociația își permite să dea primarului o mașină, cu combustibil sau fără, în ce măsură există acordul asociaților din Urbtrans și documente care să ateste vreo formulă de punere la dispoziție (închiriere, cesiune, comodat) sunt întrebări ale căror răspunsuri se găsesc greu prin transparența opacă de pe str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, unde află atât primăria condusă de primarul Dragoș Chitic, cât și ADI Urbtrans, condusă de președintele Dragoș Chitic și mâna sa dreaptă, Ioan Cucoreanu. Ca să nu mai vorbim cum se justifică, economic vorbind, ca mașina respectivă să fie la dispoziția primarului de Piatra Neamț, inclusiv noaptea, la locuința proprietate personală.

Pe de altă parte, sunt de tristă amintire vremurile când societățile Consiliului Local cumpărau mașini în leasing deși erau pe chituci, vezi cazul Locato, unde directorul Mazilu a cumpărat și binemeritat o frumusețe de mașină de vreo 20.000 de euro. Și nu e singurul caz. Și mai știm și ce s-a ales de Locato…

 Valentin BĂLĂNESCU

 

Sursă: mesagerulneamt.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *